پنجشنبه 27-9-93   
 
 


تشکیل کار گروه کشاورزی شهرستان
سه شنبه 25-09-1393
جلسه کار گروه کشاورزی شهرستان با حضور مدیر جهاد کشاورزی ونمایندگان فرمانداری و رییس بانک کشاورزی ومدیر عامل صندوق بیمه کشاورزی با دستور کار استمهال وامهای بخش کشاورزی در راستای اجرایی نمودن بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سال 93.وضعیت بیمه محصولات کشاورزی و روند جذب تسهیلات سرمایه در گردش وخط اعتباری تجهیز وتوسعه مکانیزاسیون برگزار گردید.
   
برگزاری کلاس آموزشی ، ترویجی در روستای کولسه سفلی
سه شنبه 25-09-1393
در ادامه اجرای دوره های ترویجی ، آموزشی در کولسه سفلی که با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان سردشت و ریاست محترم دامپزشکی و همچنین کارشناسان مدیریت توسط اداره ترویج و روابط عمومی برگزار گردید
   
دومین جلسه کارسپاری مدیریت مزرعه برگزارشد.
شنبه 22-09-1393
این جلسه باحضورمدیرجهادکشاورزی درمحل دفترمدیریت وباحضورمدیرعامل شرکت بناربرگزاروباعنایت به اینکه شرکت بناردرمناقصه واگذاری پروژه های مدیریت مزرعه برنده شده بود،مقررگردیدعلاوه براجرای مفادقراردادمنعقدباعقدقرارداد داخلی باسایرشرکت ها نسبت به مساحی تمامی زمین های زراعی آبی منطقه باهمکاری کارشناسان این شرکت ها اقدام وپیشرفت کاررا درقالب سی دی روزانه به مدیریت تحویل نماید.
   
دومین جلسه واگذاری طرح راستی آزمایی دراتاق مدیریت باحضورشرکت های فنی مهندسی کشاورزی
شنبه 22-09-1393
دراین جلسه مدیرجهادکشاورزی پس ازبحث وتبادل نظر گفت: شرکت های بناروسبزاندیشان باهمکاری کارشناسان سایرشرکت های مشاوره خدمات فنی مهندسی کشاورزی درزمان مقرر نسبت به انجام مرحله دوم طرح راستی آزمایی اقدام وازآنان خواست تاپایان اسفندماه 93ضمن تکمیل تعهدات مرحله اول ،نسبت به تکمیل مرحله دوم طرح اقدام وپیشرفت فیزیکی طرح را به صورت ماهیانه به مدیریت ارسال نمایند.
   
سومین جلسه کارگروه کارشناسی کشاورزی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سردشت
شنبه 22-09-1393
این جلسه باحضورمدیرجهادکشاورزی وکارشناسان واحدهای مربوطه دراتاق مدیریت برگزارگردید.
   
ادامه دوره های آموزشی ترویجی درروستاهای تابعه شهرستان سردشت
يكشنبه 16-09-1393
دراین دوره که درروستای قلعه رش ازتوابع بخش مرکزی برگزارگردید،تعدادزیادی ازبهره برداران وکشاورزان استقبال کردندوکارشناسان بخش کشاورزی درزمینه های مختلف آفت مگس میوه وهمچنین بیمه محصولات کشاورزی ونحوه مصرف بهینه کودوتولیدباکیفیت بالاوانواع مسائل مربوط به مسائل کشاورزی ، زراعی وباغی برای بهره برداران بیان نمودند. این دوره هاتوسط اداره ترویج وباهمکاری روابط عمومی زیرنظرمدیریت جهادکشاورزی شهرستان یکی پس ازدیگری صورت می گیرند.
   
دیدارچهره به چهره مسئولین اجرایی شهرستان باروستائیان
يكشنبه 09-09-1393
دراین دیدارکه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج توسط حوزه ادارات درروستای شینوه صورت گرفت ودرآن بخشداروزینه وچندتن ازمسئولین اجرایی حضورداشتندمدیرجهادکشاورزی شهرستان مهندس رسول سعیدیان به درخواست ها وپیشنهادهای روستائیان پاسخ دادند واین نشست چهره به چهره موجب خوشحالی روستائیان گردید.
   
تشکیل جلسه ستادبیمه محصولات کشاورزی شهرستان سردشت
يكشنبه 09-09-1393
این جلسه باحضورکارشناس مسئول صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان آ.غ ومدیرجهادکشاورزی وکارشناسان بانک کشاورزی وهمچنین شرکت خدمات بیمه ای درمحل دفترمدیریت برگزارگردید.
   
سومین جلسه کارگروه کارشناسی کشاورزی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سردشت
ادامه دوره های آموزشی ترویجی درروستاهای تابعه شهرستان سردشت
دوره آموزشی آشنایی بافرهنگ کاروقانون گرایی دراسلام
تشکیل جلسه ستادبیمه محصولات کشاورزی شهرستان سردشت

سیمای کشاورزی           
پتانسیل ها           
نظام صنفی           
تاریخچه           
خدمات فنی و مهندسی           
بهره برداران نمونه           
آمار و اطلاعات بخش کشاورزی           
آئین نامه ها           
دستورالعمل ها           
فرمهاي اداري           

اطلاعیه ها
 

لینک های مرتبط
 

آمار بازدید
  • دیروز : 131 بازدید
  • امروز : 52 بازدید
  • بازدید کل : 121133 بازدید
  • IP شما : 54.83.224.32